Förintelsens minnesdag

En tanke jag burit med mig sedan jag startade denna blogg var när och hur jag först skulle börja skriva ner mina tankar. Först nu idag den 27 januari 2018, tillika Förintelsens minnesdag, kom tanken om att nu är dags för att börja skriva.

Under de senaste åren har jag noterat hur samhället och dess medborgare allt mer tydligt vandrar på olika vägar med olika tankar om världens beskaffenhet.

En av de tydliga vägarna och tankegodset som förs fram på den innehåller en positiv syn på framtiden. Det finns en tanke om att öppenhet för andra kulturer, ny teknik och digitala gränsöverskridande samarbeten och handel för in goda värden i samhället.

Demokrati, rättsstaten med oberoende domstolar och en fri press samt jämställdhet mellan könen är andra ingredienser i den globala rörelsen.

En annan väg som går att urskilja innehåller tankar och värderingar som istället bygger på misstänkliggöranden av människor från samhällen som bygger på andra kulturer och värden. Denna misstänksamhet (eller rädsla) tar sig uttryck genom protektionistiska policys som tullar och stängda gränser.

I de samhällen där den senare vägens idéer fått fotfäste kan vi nu se att journalistiken är långt från fri och att kritiska tidningar och radiostationer utsätts för sanktioner eller helt enkelt stängs ner. Fusk förekommer i det som av pseudodemokratier kommuniceras som fria val och domstolarna är sedan länge infiltrerade och långt från opartiska och neutrala i förhållande till den första statsmakten.

I det digitala informationssamhället är detta fenomen för den som har de kritiskt granskande ögonen med sig väldigt tydligt. Twitter och Facebook svämmar över av både troll och fejkade nyheter.

Framträdande språkrör för anti-globaliseringsrörelsen backas upp av en armé av hotfulla troll som gömmer sig bakom anonyma konton och vilka på nätet attackerar personer med positiv inställning till globalisering och frihet.

Vad säger det egentligen om samhället vi har idag?

När jag gick på högstadiet i Brunnsängskolan i Södertälje fick vi en dag besök av förintelseöverlevaren Ferenc Göndör. Trots att det snart är två decennier sedan föreläsningen minns jag den tydligt.

Utöver de brutala, ofattbara och omänskliga hemskheter som inträffade under Förintelsen minns jag beskrivningen av hur samhället dessförinnan snabbt förändrades i etapper.

Politiska idéer och propaganda kunde genom konstitutionellt maktskifte omsättas till den mest brutala och hänsynslösa förföljelse som ägt rum.

Vilka farliga konsekvenser och effekter information och kommunikation kan skapa i ett samhälle om den får stå oemotsagd, utan källkritik och neutral granskning av fakta är bara en av fler lärdomar Förintelsen kan lära oss om.