Emanuel

Välkommen

Jag heter Emanuel Alvarez.

Jag är utbildad journalist, kommunikatör och statsvetare. För närvarande arbetar jag som pressansvarig kommunikatör på Svenska institutet.

Jag är intresserad av hållbarhet, stadsutveckling, miljö- och klimat, energi och transporter. Jag har också en fäbless för kultur som film, litteratur, fotografi och konst.

Min fritid spenderar jag med friluftsliv i naturen eller på resande fot. Kameran finns alltid tillhands och litteraturen är alltid närvarande.

Jag ska efter förmåga hålla denna blogg levande med texter, artiklar, fotografier och alster.

Biografi

Jag är född i Södertälje 1986. Efter studier vid Mittuniversitetet och Lunds universitet (2005-2011) ( journalistprogrammet, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) har jag arbetat som journalist, kommunikationskonsult, politisk sekretare, pr-konsult och kommunikationsstrateg.

Förtroendeuppdrag

Sedan den 1 januari 2019 är jag 2:e vice ordförande i tekniska nämnden i Järfälla kommun för Miljöpartiet. Jag är också ersättare i Norrvatten AB:s förbundsstyrelse.

Utbildning

  • journalistprogrammet, fil. kand. journalistik, Lunds universitet, 2010
  • fil. kand. statsvetenskap, Lunds universitet, 2011
  • fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2011