Emanuel

 

Jag heter Emanuel Alvarez och är journalist och kommunikationsstrateg.

Jag är född i Södertälje 1986. Efter studier vid Lunds universitet (journalistik, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) har jag arbetat som journalist, pr-konsult, politisk sekreterare och kommunikationsstrateg.

Jag är intresserad av kommunikation, kultur och hållbar utveckling och frågor inom hållbarhet, miljö, klimat, energi och innovation. Perspektivet är alltid lokalt och globalt.

När jag inte jobbar har jag ett intresse för natur, kultur och litteratur.

Kameran finns alltid tillhands.

Förtroendeuppdrag

Sedan den 1 januari 2019 är jag 2:e vice ordförande i tekniska nämnden i Järfälla kommun för Miljöpartiet. Jag är också ersättare i Norrvatten AB:s förbundsstyrelse.

Utbildning

  • fil. kand. journalistik, Lunds universitet, 2010
  • fil. kand. statsvetenskap, Lunds universitet, 2011
  • fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2011