Emanuel

Välkommen

Jag heter Emanuel Alvarez och är journalist och kommunikationsstrateg.

Jag är intresserad av hållbarhet, miljö, klimat, kultur och innovation. Min fritid spenderar jag i naturen eller på resande fot.

Kameran finns alltid tillhands.

Jag ska efter förmåga hålla denna blogg levande med texter, artiklar och alster.

Biografi

Jag är född i Södertälje 1986. Efter studier vid Mittuniversitetet och Lunds universitet (2005-2011) ( journalistprogrammet, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) har jag arbetat som journalist, kommunikationskonsult, politisk sekretare, pr-konsult och kommunikationsstrateg.

Förtroendeuppdrag

Sedan den 1 januari 2019 är jag 2:e vice ordförande i tekniska nämnden i Järfälla kommun för Miljöpartiet. Jag är också ersättare i Norrvatten AB:s förbundsstyrelse.

Utbildning

  • journalistprogrammet, fil. kand. journalistik, Lunds universitet, 2010
  • fil. kand. statsvetenskap, Lunds universitet, 2011
  • fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2011