Emanuel

Välkommen

Jag heter Emanuel Alvarez och är journalist och kommunikationsstrateg. Jag är intresserad av ämnen som klimat, miljö, hållbarhet, politik, innovation, kultur, litteratur och kommunikation. Jag har också ett intresse för friluftsliv och att resa. Kameran finns alltid tillhands.

Jag ska efter förmåga hålla denna blogg levande med texter, artiklar och alster.

Biografi

Jag är född i Södertälje 1986. Efter studier vid Mittuniversitetet och Lunds universitet (2005-2011) ( journalistprogrammet, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) har jag arbetat som journalist, kommunikationskonsult, politisk sekretare, pr-konsult och kommunikationsstrateg.

Förtroendeuppdrag

Sedan den 1 januari 2019 är jag 2:e vice ordförande i tekniska nämnden i Järfälla kommun för Miljöpartiet. Jag är också ersättare i Norrvatten AB:s förbundsstyrelse.

Utbildning

  • journalistprogrammet, fil. kand. journalistik, Lunds universitet, 2010
  • fil. kand. statsvetenskap, Lunds universitet, 2011
  • fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2011