Emanuel

Jag heter Emanuel Alvarez och är journalist och kommunikationsstrateg.

Jag är född i Södertälje 1986. Efter studier vid Lunds universitet (journalistik, statsvetenskap och medie- och kommunikationsvetenskap) har jag arbetat som journalist, pr-konsult, politisk sekreterare och kommunikationsstrateg.

Jag är intresserad av kommunikation, kultur och hållbar utveckling och frågor inom hållbarhet, miljö, klimat, energi och innovation. Perspektivet är alltid globalt och lokalt.

När jag inte jobbar har jag ett stort intresse för natur, kultur och litteratur.

Kameran finns alltid tillhands.

Utbildning

fil. kand. journalistik, Lunds universitet, 2010

fil. kand. statsvetenskap, Lunds universitet, 2011

fil. kand. medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 2011